Hållbarhetsredovisning på din kennel

Varför ska man ha en hållbarhetsredovisning?

Idag är vi alla en del i att verka för en god framtid. Vi är också en del i det ansvarstagande som krävs för en hållbar värld. Att ha en hållbarhetsredovisning blir allt vanligare, den är ett sätt att arbeta långsiktigt korrekt. Och vad innehåller den? Den ska innehålla den information som är viktig för att förstå vilka konsekvenser företagets verksamhet har för omvärlden. Hur man behöver göra för att bidra på rätt sätt är viktig kunskap – för kennlar kan det exempelvis finnas flera delar av verksamheten där man behöver göra miljövänliga inköp. Det kan röra sig om matinköp till kennelns hundar eller andra materialinköp.

Är det krångligt?

Inte alls. Låt din hållbarhetsredovisning bli en del av det ordinarie redovisningsarbetet, och du kan hålla den enkel. Om du vill ha stöd för att komma igång kan du anlita Stratsys. På Stratsys har man ett utmärkt program för att guida dig att starta upp hållbarhetsredovisningen och det är mycket smidigt. De guidar genom innehållet hur man använder det på ett lättsamt sätt. Man kan tro att hållbarhetsredovisning är tungt och jobbigt men inget kan vara mera fel. Stratsys gör det enkelt.

Innehållet

Det finns lagar som reglerar vilka fem områden som ska finnas med i en hållbarhetsredovisning:

  • Att motverka korruption.
  • Att arbeta för de mänskliga rättigheterna.
  • Att verka för en bra miljö.
  • Social hållbarhet.
  • Mänskliga rättigheter.

På miljöområdet handlar det exempelvis om föroreningar, utsläpp av växthusgaser och energianvändning, medan de sociala frågorna kan vara personrelaterade som kommunikation och dialog mellan grupper, jämställdhetsfrågor, villkor på jobbet och säkerhets-och hälsofrågor. Ibland finns vissa saker redan naturligt i verksamheten och Stratsys kan hjälpa till att identifiera det och lyfta fram det. Ibland handlar det om att lägga till en del som är relevant och naturlig för företaget och som påverkar kenneln eller företaget positivt. Dessa områden redovisas sedan för att påvisa hur kenneln ger avtryck inom dem. Både positiva och negativa effekter ska redovisas

Kör med Stratsys

Förutom dessa fem områden finns det också ett GRI att förhålla sig till. Det betyder Global Reporting Initiative. GRI har listat riktlinjer att utgå ifrån som främst är till för större globala bolag – för kenneln kan det vara bra att fokusera på det som är viktigt för en mindre verksamhet. Stratsys kan hjälpa till att sortera ut hur man åstadkommer detta.

Stratsys startade år 2000 med tanken att göra det enkelt för människor att använda teknik och att arbeta tillsammans. Man lever som man lär och bedriver själva hållbarhetsredovisning. Stratsys är djupt engagerade i samhällsfrågor och miljö där man deltar och bidrar. Det finns en övertygelse i att göra skillnad och man ser hållbarhetsarbetet som en vinn-vinn-situation för inblandade parter. Framförallt är Stratsys eget arbete en inspiration för den som ser det utifrån. Prova får du se.